เริ่มต้นการใช้งาน

1) เข้าสู่เว็บ http://mail.buu.ac.th คลิกเมนู "เปลี่ยนรหัสผ่าน" และทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบจะทำการ Sync ข้อมูลรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยไปยังระบบ Google (ขั้นตอนนี้ทำเพื่อเปิดการใช้งาน Google App ในครั้งแรกเท่านั้น)

2) เข้าใช้งาน Google Apps ได้ที่ http://go.buu.ac.th หรือเว็บไซต์ของ Google ที่ http://www.google.com คลิกที่ "ลงชื่อเข้าสู่ระบบ"

3) ป้อนชื่อผู้ใช้เป็นอีเมลในรูปแบบ username@go.buu.ac.th แล้วตามด้วยรหัสผ่านใหม่ (username คือ รหัสผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยบูรพา)
     เช่น นิสิต >> 57160007@go.buu.ac.th
            อาจารย์และบุคลากร >>> wittawas@go.buu.ac.th

การเข้าใช้ Google AppsGoogle Apps ประกอบด้วยอะไรบ้าง